Date Archives Aralık 2018

Diferensiyel Geometri Master ve Doktora Tezleri

Diferansiyel Geometri alanında önemli sorunların başında Türkçe kaynak yetersizliği gelmektedir. Esasen master ve doktora seviyesinde Türkçe kaynak aramak ne kadar doğru olur bu tartışılır. Ancak ingilizce başarımız malum, dolayısıyla hepimiz bu işin başlangıcında konuları daha iyi kavrayabilmek adına Türkçe kaynak arıyoruz. Bu durumda YÖK tarafından oluşturulmuş YÖKTEZ sayfası imdadınıza yetişebilir.

KISACA YÖK TEZ

Bu sayfada ülkemizde, üniversitelerimizde yapılmış bütün master ve doktora tezleri yer almaktadır. Tezler sisteme yüklenirken yazarlar-isterlerse- erişimi kısıtlayabilirler. Burada amaç tezde elde edilen neticelerin başkaları tarafından -henüz makale olarak basılmadan- kullanımını önlemek. Zira bir makalenin basılması bazen yıllar alabiliyor. Eskiden bir araştırmacı bitirdiği tezine 3 yıla kadar erişim engeli koyabiliyordu. Ancak YÖK tarafından yapılan son düzenleme ile en çok 6 ay erişim engeli konulabiliyor. Daha uzun süreli engel koyabilmek için enstitü tarafından gerekçeli karar verilmesi gerekiyor. Tüm bunlardaki amaç açık kaynak erişimini yaygınlaştırmak.

YÖK TEZ YÜKLEME EASALARI

YÖK dışında bazı üniversiteler de kendi tez bankalarını oluşturmuşlardır. Kimi tezlere kendi üniversitelerinin web sayfalarından ulaşılabilir.

DİFERENSİYEL GEOMETRİ TEZLERİ

YÖK TEZ sayfasına girdiğinizde bir arama ekranı ile karşılaşırsınız. Bu ekrana çalıştığınız konunun anahtar kelimelerini yazdığınızda alakalı tezler listelenir. Size en yakın olan tezi bilgisayarınıza indirip okuyabilirsiniz. Tezleri indirirken sadece ihtiyacınız olanı indirmeniz önerilir. İşinize yaramayacak tezler size vakit kaybettirecektir.

Diferansiyel geometri alanında yazılmış tezler genellikle 3 ana bölümden oluşur.

  1. GİRİŞ :  Tez konusunun genel tarihsel gelişim süreci, kapsamlı literatür bilgisi ve tezde yapılan çalışmalar ile bilime katkısı bu bölümde verilir. Bu bölümler konuya yeni giriş yapan kişiler için oldukça faydalıdır.
  2. TEMEL KAVRAMLAR: Ülkemizde bir gelenek haline gelmiş olmazsa olmaz bölümdür. Burada tezde kullanılan bazı kavramların tanımları verilir. Referans alınan bazı teoremler burada sunulur. Ancak yurt dışında yazılmış çoğu tezde bu bölüm bulunmamaktadır. Her tezde tekrara giren temel kavramlar bölümü tezin hacmini çoğu zaman gereksiz şekilde artırmaktadır. Bence bu bölümün gerekliliği artık tartışılmalıdır!
  3. SONUÇLAR:  Her tez çalışmasının bir amacı vardır. Master tezlerinin orijinal sonuçlar elde etme gayesi olmak zorunda değildir. Çalışılan konu hakkında genel bilgileri içeren kapsamlı bir çalışma güzel bir yüksek lisans tezi olabilir. Ya da bir makaledeki denklemlerin açılması ve konunun detayları ile sunulması da yapılabilir. Ama eğer orijinal çalışma olursa bu da hem yazan hem de danışman için büyük kazanç olur. Doktora tezleri için durum farklıdır. Bir doktora tezi mutlaka orijinal sonuçlar içermelidir. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış ve alana katkı sağlayacak sonuçlar içermek zorundadır. Birçok üniversite doktora tezlerinin tamamlanabilmesi için indeksli yayın şartı koymuştur. Bu ise çalışmanın orjinalliğinin uluslarası alanda gösterilmesini hedeflemektedir. Sonuçlar bölümü tezde yapılan çalışmaları içeren bölümdür.

TEZ NASIL OKUNUR

Bir matematik çalışmasının en önemli özelliklerinden biri okunabilmesidir. Çoğu zaman bu göz ardı edilir ve okuması güç çalışmalar çıkar. Tezler bir hikaye veya roman okur gibi baştan sona okunmamalıdır. Temel kavramlar bölümü çoğunlukla her kaynakta vardır ve o tez ile muhatap olan kişiden bunları bilmesi beklenir. Bu nedenle bu bölüm atlanabilir. Sonuçlar kısmında işinize yaracak kısımları okuyabilirsiniz.

Tezlerin en önemli özelliği tüm ispat ve denklemleri açık olarak sunmalarıdır. Makalelerde ispatlar genellikle kapalı verilir. Bu anlamda tezler daha yararlıdır.  Konuya olan ilgiye göre ispatları yapabilir veya atlayabilirsiniz.

İYİ BİR TEZ NASIL OLAMALIDIR

Bir tezin iyi olma ölçüsü çalışılan alana göre değişir. Ama iyi bir tez açıklayıcı olmalıdır ve literatüre yeni bir katkı sunmalıdır. Tezlerin Türkçe yazıldığı düşünülürse ülkemiz matematiğine kazandırılmış önemli bir kaynak olduğu söylenebilir. Bu nedenle tez okunabilir olmaldır. Eğer mümkünse LaTeX ile yazılması önemlidir. Tezi yazan kişi bunu sadece bir -iş- olarak yapıyorsa ortaya güzel bir sonuç çıkması çok beklenmez. Ama gönülden, isteyerek yapıyorsa önemli bir çalışma çıkabilir. İyi bir tezin en önemli etkeni danışmandır. Danışman konuyu doğru seçmeli, problemini net olarak belirlemeli ve tezin nasıl olacağına karar vermelidir. Tezi birkaç kez okumalı ve gözden geçirmelidir. Tez değerlendirme jürisi de bu noktada iyi inceleme yapmalıdır. Her üye tezi okumalı ve öğrenciye, danışmana önerilerde bulunmalıdır. Kısaca iyi bir tez öğrenci, danışman ve jürinin ortak ürünüdür.

SONUÇ

YÖK veri tabanındaki tezler sizlerin çalışmalarına ışık tutacak önemli kaynakladır. Master veya doktora ya yeni başlamıış arkadaşların belirledikleri konu hakkında yazılmış tezleri incelemelerini şiddetle tavsiye ederim. Bazen yeni karşılatığınız ve kimse bilmez dediğiniz bir konunun onlarca yıl önce tezinin yazıldığını görünce hem şaşırır hem de sevinirsiniz. Tüm anahtar kelimeleri kullanarak derinlemesine araştırma yapın!

Görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz.