MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

[note style=”” bg=”” border=”” bordercolor=”{{bordercolor}}” color=””] Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olup derslerimi alan kıymetli öğrencilerim, sizlerle bu sayfa üzerinden iletişim kuracağız. Tüm soru, öneri ve görüşlerinizi aşağıdaki form ile iletebilirsiniz. Herbir dersin dökümanlarına ulaşmak için başlığa tıklayınız. [/note]

[divider style=”clear”]

[heading]

OKUTTUĞUM DERSLER:

[/heading]

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Bu derste kalkülüs ün temel kavramları işlenmektedir. Ders temel bilgiler ile başlar.

Kümeler, fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar ve grafikleri, limitin tanımı ve limit alma kuralları, süreklilik, türevin tanımı ve türev alma kuralları, bazı özel fonksiyonların türevi, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevi, kapalı ve yüksek mertebeden fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, artan ve azalan fonksiyonlar, ortalama değer teoremi ve uygulamaları.bir eğrinin konveksliği ve konkavlığı,  maksimum ve minimum problemleri, grafik çizimleri.

 

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Matematik, Mustafa Balcı, 

Thomas Calculus, 11.Edition

[/agroup]

 

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Belirsiz integral ve özellikleri, Trigonometrik fonksiyonların integrali, Belirli integral ve özellikleri, Alan, hacim hesabı, yay uzunluğu hesabı, Bir dönel yüzeyin alanının bulunması, Genelleştirilmiş integraller, İntegral işareti altında türev almaKutupsal koordinatlar, Kısmi türevler, İki katlı integraller ve uygulamaları, İki katlı integrallerde bölge dönüşümleri, Üç katlı integraller ve uygulamaları, Eğrisel integraller

 

Yardımcı Ders Kitapları

Genel Matematik, Mustafa Balcı,

Thomas Calculus, 11.Edition,  

[/agroup]

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Diferansiyel denklemin tanımı, bir diferansiyel denklemin çözümü,  çözümün varlığı ve tekliği, Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler,Bernoulli ve Ricatti diferansiyel denklemi,  Birinci mertebeden yüksek dereceden diferansiyel denklemler:

Bağımlı ve bağımsız değişkene göre çözülebilen denklemler,Clairaut diferansiyel denklemi veLagrange diferansiyel denklemi, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler in temel teorisi, Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, Belirsiz katsayılar metodu ve Parametrelerin değişim metodu, Operatör yöntemi, Seriler hakkında temel bilgiler, kuvvet serileri, Taylor serileri ve Maclaurien serileri, Kuvvet serileri ile diferansiyel denklemlerin çözümleri, Frobeniusmetodu,Laplace dönüşümleri, Diferansiyel denklem sistemleri

 

Yardımcı Ders Kitapları

PALA, Y. Modern Uygulamalı Diferansiyel Denklemler Nobel Yayınları 2006,

BAŞARIR, M. TÜRKER, E.S., Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, Değişim Yayınları,

AYDIN,M., KURYEL,B., Diferansiyel Denklemler ve  Uygulamaları , Barış üniversite kitabevi, YAŞAR,İ.B.,

Uygulamalı Diferansiyel Denklemler , Siyasal  yayınları, William E. Boyce, Richard C. Diprima, ElementaryDifferentialEquationsandBoundary Value Problems. 9 th Ed. John Wiley&Sons, Inc. 2008, Ross, Shepley L.,Differentialequations – 3rd ed. – New York : J.  Wiley, 1984.

[/agroup]

 

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Content

[/agroup]

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Ayrık Matematik, Ayrık Matematiğin bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliğindeki yeri ve
önemi, ispat, Fonksiyonlar, Bağıntılar, Kümeler (venn diyagramı, tümleyen küme, kartezyen çarpım,
kuvvet kümesi), Kümeler (kardinalite, sayılabilirlik), Bool Cebri, Önermeler Mantığı, Logik bağlantılar,
Doğruluk tablosu, Normal form, Geçerlilik, Lojik köprüler, Flip-flops, Sayaçlar (counters), Devre
minimizasyonu, Cebirsel yapılar; grup, halka ve cisimler, Asal sayılar ve özellikleri,Asal çarpanlara
ayrılma,Modüler aritmetik,En büyük ortak bölen, en küçük ortak çarpan, Öklid ve genişletilmiş Öklid
teoremi, Modüler denklem çözümü, Çin kalan teoremi, Saymada toplama Ve çarpma kuralları,Pigeonhole
prensipi,Permütasyon ve konbinasyonlar,Binom ve multinom açılımları, Kapsama-Dışlama
teoremi,Kapsama – Dışlama teoriminin uygulamaları.

Ders Kitapları:

Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications McGraw-Hill.

[/agroup]

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

Sistemlerin ve işaretlerin sınıflandırılması. Temel sistem analiz yaklaşımları.Doğrusal ve katsayı zamanla değişmeyen sistemlerin analizi.  Konvolüsyon işlemi,  Sistem geliştirme yaşam döngüsü, Sistem kavramı. Bilişim sistemi çözümleme ve modelleme. Olurluk çalışması. Yönetim işlevi.  Veri ve bilgi kavramları, Bilgi gereksinimlerinin saptanması. Sistem çözümleme ve modelleme araçları. Sistem modellemede kullanılan diller. Bilişim sistemlerinin
sınıflandırılması. Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları. Kullanıcı etkileşiminin sağlanması. Yazılım bakımının önemi. Bilişim sistemi örneklerinin incelenmesi.

kaynak:

  1. Sinyaller ve Sistemler / Signals and Sistems – Schaum’s, Hwei Hsu, Nobel Akademik Yayıncılık
  2. Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Sebetci, Kodlab

[/agroup]

[agroup first=”0″ connect=”587″]

İÇERİK

  Bu dersin amacı, sinyaller hakkında temel bilgiye sahip olmak, sayısal işaretlerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili bilgi edinmek, sayısal sinyaller ile ilgili temel teoremlerin öğrenilmesi, bilgisayar ortamında sayısal işaretlerin işlenmesi ile ilgili alt yapı oluşturmak.

[/agroup]

 

İLETİŞİM FORMU

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
(Visited 40 times, 1 visits today)