Tasarı Geometri

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 2020-2021 Bahar döneminden itibaren okutacağım Tasarı Geometri dersindeki deneyimlerimi bu sayfadan paylaşacağım.

Ders videoları Tensör Akademi Yotube kanalında… 2020-2021 Bahar dönemindeki ders kayıtlarını paylaşıyorum. Faydalı olması dileğiyle.

1. DERSE GİRİŞ


2. TEMEL KAVRAMLAR


3. İZDÜŞÜM KAVRAMI (MONGE METODU)


4. NOKTA KAVRAMI


5. DOĞRU KAVRAMI


6. DÜZLEM KAVRAMI


7. YÜZEY KAVRAMI

8. CİSİM KAVRAMI

9. CİSİMLERİN AÇINIMLARI

3 boyutlu uzay cisimlerinin, 2 boyutlu düzlemde çizimini ve incelenmesini sağlayan, kendi yöntemleri ile sistemli bir biçimde inceleyen geometriye Tasarı Geometri adı verilir.

*Burada boyut kavramı cisimlerin hacimler algılamalarından ileri gelmektedir. Lineer cebir derslerinde öğrendiğimiz, bir vektör uzayının boyutu olarak düşünmeyiniz. Zira 3-boyutlu bir uzayda 3-boyutlu bir cisim bulunamaz.

Tasarı geometri, genel olarak mimarlık fakültelerinde ve bazı mühendislik bölümlerinde okutulan bir lisans dersidir.

“Mimari uygulamalara yönelik tasarım süreci; düşünme, analiz yapabilme, senteze ulaşabilme ve oluşan sentez bütününün yapıma esas anlatım ve uygulama resimlerini hazırlayabilme olgusunu kapsar. Tasarlanan mimari elemana ait biçimlerin oluşmasında, bu mimari biçime esas geometrik elemanların tüm özelliklerinin; birbirleriyle olan ilişkilerinin tam olarak bilinmesi ve çok değişik konumlar için problemlerinin çözülebilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekecektir. “ Tasarı Geometri, Prof. Dr. Ali Düzgün (Önsöz’den )

Ali Düzgün hocanın kitap önsözünde de izah ettiği üzere geometrik elemanların özelliklerine haiz olmak gereklidir. İşte bu dersin amacı da bu geometrik özelliklerin kavratılması ve bunlarla bağlantılı olarak görsel yeteneklerin geliştirilmesidir. Klasik bir geometri dersinden farklıdır. Temel hedef uzayda görülen nesnelerin zihindeki yansımalarını kağıt üzerinde izah edebilmek…

Biz dersimizde, aşağıdaki programı takip edeceğiz. (Hazırlanıyor)

İlk olarak geometrinin ne olduğunu e tarihsel gelişim sürecini kısaca tartışacağız. Daha sonra tasarı geometri kavramını ve detaylarını tartışacağız. Dersimizi tanıtarak süreci tamamlayacağız.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1. KİTAPLAR

1988 yılında yazılan kitap günümüzde yazıldığı tarihteki hali ile tekrar yazılmış. Kitap lisans seviyesinde oldukça güzel bir kaynak. Genel olarak bu alanda yazılmış Türkçe kaynak sıkıntısı var. Bu açıdan bakıldığında Prof. Dr. Ali Düzgün’ün kitabı elimizdeki en güçlü kaynaklardan biri olarak değerledirebilir.


Tüm dünyada kullanılan güzel bir kitap. Derslerimizde bu kitaptan da zaman zaman yararlanacağız.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.


Kitap daha çok mesleki teknik liseler ve MYO programları için hazırlanmış olmakla birlikte Mimarlık bölümlerindeki tasarı geometri dersleri için de kaynak olabilecek niteliktedir.


1961 yılında basılan kitap, yazarın tasarı geometri kitap serisinin bir parçası. Oldukça detaylı olarak yazılan kitap, mimarların yanında mühendislerin ihtiyaçlarını da dikkate almış. Kitabın yeni baskıları bulunmuyor.


2. WEB KAYNAKLARI

RAMESH KRISHNAMURTI’nin D E S C R I P T I V E   G E O M E T R Y ders sayfası. Oldukça zengin içerikli bir sayfa. Bu sayfadaki notları kullanacağız. Ulaşmak için tıklayınız.

Bazı Tasarı Geometri ders notlarının bulunduğu bir web sayfası. İşinize yarayabilir.

3. Youtube Kanalları

Tasarı geometri üzerine videoların yer aldığı bazı kanallar mevcut. İşinize yarayabilir.

UMARATA Youtube Kanalı