Posts tagged mühendislik

Mühendislik ve İİBF bölümleri için Lineer Cebir

Lineer Cebir, bir çok bölümde okutulan önemli bir derstir. Dersin amacı, lineer denklem sistemlerinin çözümlerini öğretmek, lineer dönüşümleri kavratmak ve vektör uzayları ile bu uzaylar arasındaki ilişkileri anlatmaktır. Lineer Cebir dersinin çok geniş bir yelpazesi vardır. Matematik bölümleri için bu ders son derece önemlidir ve oldukça detaylı işlenmektedir. Benzer şekilde fizik bölümleri için de yoğun bir içeriğe sahiptir. Ancak özellikle mühendislik bölümleri ile ekonometri, iktisat, işletme, yönetim bilişim sistemleri gibi bölümler daha çok ihtiyaca yönelik olarak bu dersi almaktadır. Bu nedenle sayılan bölümlerde okutulacak lineer cebir ders içerikleri daha “soft” verilmektedir. Daha çok uygulamada kullanılacak şekliyle ele alınmaktadır.

Tensör Akademi Youtube kanalına eklenen ders videolarını izleyerek bu bölümler için gerekli olan içeriği erişebilirsiniz. Ders videoları zamanla genişleyecek ve uygulama videoları ile soru çözüm videoları eklenecektir. Sizler de videolarda ele alınmasını istediğiniz konuları tensorakademi@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Videolara aşağıdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kanala abone olmayı unutmayın.